Jan Dekker adviesbureau is de afgelopen jaren van grote waarde geweest voor het Buitenhout College.
Hij is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling en inrichting van een voor de school nieuwe opleiding Dienstverlening & Producten in zowel BBL, als KBL en GTL.

Door gebruik te maken van zijn netwerk, zijn expertise en vermogen om out of the box mee te denken en te adviseren over verbetering van het onderwijs zijn wij als school in staat geweest om een veelomvattende verandering in de school op goede wijze te implementeren.
Jan Dekker verstaat de kunst om van buiten de school de juiste vragen te stellen waardoor het proces binnen de school succesvol afgerond kan worden.

Marco Braam

Teamleider - Buitenhout College, VMBO BBL en KBL, bovenbouw, Almere