Al zo’n 10 jaar werk ik met Jan Dekker Adviesbureau Onderwijs samen aan vernieuwingen en veranderingen binnen onderwijsinstellingen waar ik werkzaam was/ben.
Hierbij gaat het om ingrijpende veranderingen (onderwijskundig en aanpassingen & verbouw lokalen en gebouwen) binnen kwijnende vmbo-afdelingen tot de ontwikkeling van een doorlopende onderwijskundige leerlijn vmbo-mbo Engineering tot advisering, begeleiding en ondersteuning in het traject van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo.

Waarden in die samenwerking, die ik hierin heb ervaren, zijn: klantvriendelijkheid; punctualiteit; verstand van zaken; benaderbaar- en bereikbaarheid; “niets” is teveel; werken vanuit visie naar concrete uitvoering aan de hand van heldere en realistische plannen.

André Hofman

Adjunct-directeur - rsg de Borgen, Locatie Nijeborg, Leek